Regering verplicht interne audits

De regering Di Rupo verplicht interne audits bij de federale overheidsdiensten (FOD). De beslissing daarover raakte in een stroomversnelling door het ontslag van Michel De Samblanx, de voorzitter van het auditcomité van de FOD's. Dat schrijft De Tijd. De Samblanx stapte ontgoocheld op, omdat hij merkte dat topambtenaren geen externe controle duldden en hij geen gehoor vond bij premier Di Rupo.

De federale regering besliste op 23 december over de interne audit van de FOD's, zo zei staatssecretaris voor Ambtenarenzaken Hendrik Bogaert nadat het ontslag van De Samblanx bekend raakte. De beslissing voert het federaal regeerakkoord uit. Daarin staat dat de interne controles en audits worden versterkt of ingevoerd waar ze nog niet bestaan.

De voorzitters van de FOD's waren het oneens over de manier waarop zo'n interne audit moest gebeuren. Volgens Bogaert timmerde de federale overheid aan een politiek akkoord de voorbije maanden. Het ontslag van De Samblanx bracht dat proces in een stroomversnelling.

De ministerraad besliste de interne audits overkoepelend te organiseren. Er komt een cluster ‘ambtenarij’ bij de FOD Personeel en Organisatie, Informatie- en Communicatietechnologie en de Kanselarij. Een andere cluster organiseert de interne audits voor de overheidsdiensten rond sociale zekerheid, zoals Werkgelegenheid. Het auditcomité waar De Samblanx ontslag nam, zal instaan voor de coaching en de begeleiding van de interne audits. Maar bij de voorzitters van de FOD's blijft veel onduidelijkheid. "Het zal tijd vragen om dit systeem op poten te zetten", zegt een voorzitter in de krant.