Meer klachten over politiegeweld

De Franstalige Liga voor de Mensenrechten krijgt per week gemiddeld drie tot vier klachten over politiegeweld. De Liga wil daarom een rapport opstellen, dat schrijven Le Soir en De Standaard.

De meldingen komen binnen via de site ‘Observatoire des violences policières’ (ObsPol), die in maart 2013 gelanceerd werd voor de internationale dag tegen politiegeweld. De site moet een alternatief bieden voor mensen die niet met hun klacht naar de politie durven stappen. De meldingen op de site zijn ervaringen en getuigenissen, bewijzen zijn er vaak niet.

Peter De Waele, woordvoerder van de federale politie, dringt er in de kranten toch op aan dat mensen die het slachtoffer worden van politiegeweld klacht indienen. "Er zijn daar geëigende organen voor, zoals het Comité P (dat toezicht houdt op de politie, nvdr) en de interne zaken." De Liga is niettemin zelf van plan een rapport op te stellen, parallel aan dat van het Comité P. Ook het Comité P merkte overigens al een stijging van klachten wegens slagen en verwondingen door een politieagent tussen 2010 en 2012