"Worldline heeft veel goed te maken"

De ondernemersorganisaties Unizo en NSZ willen een compensatie voor de schade die de handelaars geleden hebben door de panne op het netwerk voor elektronisch betaalverkeer van Worldline. De impact is momenteel nog niet te becijferen, aldus Unizo.

Uit een rondvraag van Unizo bleek dat na de panne die rond 16 uur startte, een op de twee transacties via Worldline niet tot stand kon komen of met grote vertraging.

De ondernemersorganisaties betreuren dat de panne zich voordeed op een druk winkelmoment in de kerstperiode. "Uiterst ongelegen", zegt Unizo, "een regelrechte ramp", aldus het NSZ.

Beide organisaties zullen compensaties vragen voor de getroffen handelaars. Unizo zal de komende dagen de schade becijferen. "Het lijkt ons evident dat er overleg komt met Wordline", aldus topman Karel Van Eetvelt. "De schade die de handelaars hebben geleden, moet zo goed mogelijk worden vergoed. Daarom zullen we als Unizo met Wordline overleggen om gepaste compensaties af te spreken."

NSZ zegt dan weer na te gaan of "schadevergoeding bekomen kan worden bij Wordline want de verliezen zijn aanzienlijk". De organisatie vraagt garanties dat dergelijke pannes in de toekomst niet meer kunnen voorvallen op drukke winkelmomenten. Worldline "heeft heel wat goed te maken", aldus voorzitster Christine Mattheeuws.