Jongeren drinken nog steeds te veel

Jongeren onder de zestien jaar mogen dan wel wettelijk geen alcohol drinken, meer dan de helft deed dat wel en een kwart deed dat zelfs elke week. Dat blijkt uit de laatste leerlingenbevraging van de Vereniging voor Alcohol en andere Drugproblemen (VAD). Dat melden De Standaard en Het Nieuwsblad.

Vlak na de zomer was er een ambitieus alcoholplan om het alcoholgebruik bij jongeren te verminderen, want hoe vroeger men begint te drinken, hoe groter de kans op hersenschade en op verslaving als men volwassen is.

Het alcoholgebruik bij jongeren is nog altijd hoog, dat blijkt uit de laatste leerlingenbevraging van de VAD bij 40.000 leerlingen in 68 scholen.

Net iets minder dan de helft van de 1.2­14 jarigen dronk al alcohol. Dat stijgt bij de 15-16­-jarigen tot 83 procent. In totaal drinkt 3,4 procent van die jongsten weke­lijks, bij de 15­- en 16-jarigen gaat het al om meer dan één op de vijf en bij de 17­- en 18-jarigen om 38,7 pro­cent.

Er is zeker ook goed nieuws te melden. De cijfers wijzen er op dat meer jongeren hun eerste glas al­cohol op 14 jaar drinken, vijf jaar geleden was dat op 13 jaar.

Een derde van de vijftienjarigen dronk het afge­lopen jaar sterke drank, 3,5 pro­cent drinkt het zelfs elke week. En die cijfers dalen niet.

Eén op de drie 15­- en 16­-jarigen was het afgelopen jaar dronken, één op de vier deed al aan bingedrin­king en 5,4 procent doet dat zelfs maandelijks. Een groot deel van de jongeren had al eens een slechte ervaring na het drinken van alcohol. Vaak ging het om misselijkheid. Regelmatig leidde het tot ruzie, een gevecht of be­schadiging van een eigendom. 

7,8 procent had seks waar ze ach­teraf spijt van hadden.