Milquet strijdt tegen absurde GAS-boetes

Minister van Binnenland­se Zaken Joëlle Milquet (CDH) wil een halt toeroepen aan de vele absurde GAS-boetes. Daarom stuurt ze volgende week een handboek naar alle gemeentebesturen over mo­gelijke GAS­-sancties. "We hebben een duidelijke brief klaar met daarin wat beschouwd kan worden als overlast en wat niet", klinkt het. 

De GAS-boetes werden in het leven geroepen om kleine problemen zoals wildplassen en sluikstorten efficiënt te kunnen aanpakken. De laatste tijd doken in de media vooral voorbeelden op van gemeenten die voor allerlei zaken boetes begonnen uit te delen. Milquet wil met de brief nu een eind maken aan de willekeur van de gemeenten. "Het is cruciaal dat de besturen hun macht niet misbruiken", zegt ook premier Di Rupo.

Boetes voor 14-jarigen niet populair

Daarnaast blijkt uit een rondvraag van het Nieuwsblad bij 75 gemeenten dat haast geen enkele Vlaamse gemeente eraan denkt om GAS­-boetes in te voeren voor 14­-jari­gen. Amper vier gemeenten zullen de minimumleeftijd verlagen van 16 naar 14. Antwerpen is een van die vier. "Die afwijzing van de leeftijdverlaging verrast ons niet", zegt Tom Deschep­per van de Vereniging van Vlaamse Steden en Ge­meenten (VVSG).

"In veel gemeenten is stevig en constructief ge­debatteerd over het systeem. De lokale jeugdraden hebben daar ook hun zeg in kunnen doen en ze hebben vaak alternatie­ven aangeboden. En zo is voor veel gemeenten duide­lijk geworden dat ze die leeftijd­ verlaging niet nodig hadden".

Boetes worden duurder

Vanaf 1 januari laat de wet ook toe om de maximumtarieven van GAS-boetes op te trekken van 250 naar 350 euro voor volwassenen en van 125 naar 175 voor minderjarigen. "Het staat alle gemeenten vrij om te kiezen wat ze als maximum hanteren", zegt Deschepper. Dertig van de 75 steden en gemeenten uit de rondvraag gaan voor het maximumbedrag. Zes andere denken er nog over na.