Vlaanderen wil gezonder sporten

Het Vlaams Parlement heeft unaniem het decreet gezond en ethisch sporten goedgekeurd. Het decreet moet zorgen voor een faire en gezonde sportbeoefening. De sportverenigingen krijgen daarbij een sleutelrol. Het decreet geeft sportclubs de mogelijkheid grondige medische check-ups te vragen. Dat moet leiden tot minder hartdoden en minder blessures.

In het decreet engageert de sportsector zich om ethisch verantwoorde sportbeoefening te stimuleren. Het decreet geeft sportfederaties de mogelijkheid hun leden te verplichten een 'sportmedisch geschiktheidsonderzoek' te laten doen. Verschillende federaties voeren al medische testen uit, maar dat gebeurt op een zeer uiteenlopende manier. De aanpak wordt nu gestroomlijnd.

 De onderzoeken zullen volgens een bepaalde kwaliteitsstandaard gebeuren, onder meer afhankelijk van de sporter en de intensiteit van zijn sportbeoefening. Bij zo'n onderzoek wordt het hele lichaam onderzocht: hart, spieren en gewrichten. Bedoeling van de test is om sterfgevallen van sporters, maar ook onnodige blessures te voorkomen.