Van den Bossche steunt arme klanten

Vlaams minister van Energie Freya Van den Bossche wil energiebedrijven verplichten om menselijker om te gaan met arme klanten. Nu gebeurt het te vaak dat ze onmogelijke afbetalingsplannen voorstellen, of zelfs resoluut weigeren. Kan niet, aldus Van den Bossche in De Standaard.

Lampiris weigert naar verluidt één aanvraag op de vier voor een afbetalingsplan. "Ik vind dat zeer grof", zegt Van den Bossche. Ze ziet de energieleveranciers donderdag en hoopt met hen vrijwillige afspraken te maken. Lukt dat niet, dan dreigt de minister met een decreet.

Meer dan één op de drie zou er niet in slagen zich aan het afbetalingsplan te houden. "Daarmee voorspel je al dat je die klant gaat droppen. Dat vind ik toch wel hard", aldus Van den Bossche. "Noch de klant, noch de leverancier is daarmee gebaat. Bovendien dreigen veel klanten zo geschrapt te worden, vaak al na één gemiste afbetaling. "Mensen verdienen een tweede kans", zegt de minister daarover.

In de praktijk blijken mensen hooguit zes maanden te krijgen om hun schulden terug te betalen. Voor hogere bedragen moeten langere periodes mogelijk zijn."