"Scholen en crèches mogelijk vol asbest"

“Zo’n duizend overheidsgebouwen in het Brusselse gewest zijn niet in orde met de asbestreglementering”. Daarvoor waarschuwt Marc Duplessis, specialist Veiligheid en Preventie bij de vakbond ACOD in Het Nieuwsblad op Zondag. Het gaat niet alleen om gemeentehuizen en OCMW-gebouwen, maar ook om scholen en crèches.

Volgens Duplessis moeten de gebouwen dringend worden gecontroleerd, omdat de burgers zonder het te weten worden blootgesteld aan een reëel gevaar voor de gezondheid.  

De vakbond trekt aan de alarmbel nadat begin dit jaar asbest werd ontdekt in een garage van de lokale politie van Brussel. Alle Brusselse overheidsinstanties werden toen aangeschreven met de vraag hoe het met hun gebouwen was gesteld. “En dat blijkt nu op het onverantwoorde af te zijn”, zegt Duplessis. “De administraties hebben geen asbestinventaris. Het wordt zelfs niet jaarlijks geëvalueerd door de bevoegde comités of de preventieambtenaar.”

De vakbond gaat nu een ranking opstellen van de goede en minder goede asbestleerlingen. Vervolgens wordt de Arbeidsinspectie ingeschakeld.