Sluiting dreigt voor 4 Antwerpse scholen

Vier Antwerpse scholen kregen een tweede negatief inspectie-advies op het gebied van veiligheid en hygiëne. De sluiting dreigt, zo schrijft De Standaard. Het is de eerste keer dat zoiets gebeurt sinds het onderwijsdecreet van 2009.

De scholen kregen een eerste negatief advies na een inspectie eind vorig jaar. De commissie zag toen in de scholen "onaanvaardbare tekorten met betrekking tot de bewoonbaarheid en veiligheid".

Bij een tweede inspectie van de onderwijsinspectie werd vastgesteld dat de schoolgebouwen nog altijd niet voldoen aan de criteria.

Het negatief advies kan tot gevolg hebben dat de erkenning van de scholen met onmiddellijke ingang wordt ingetrokken. Alleen als de scholen binnen dertig dagen opnieuw een verbeteringsplan indienen en de Vlaamse regering dat goedkeurt, wordt de procedure enkele jaren opgeschort. De scholen werken nu aan zo'n plan.