Loonkloof met buurlanden daalt

De Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB) meent dat de loonkloof in België met de drie belangrijkste buurlanden volgend jaar afneemt tot 3,8 procent. Dat staat in het jaarlijks rapport van de CRB dat donderdag werd gepubliceerd. Het rapport bepaalt normaal ook de loonnorm -de mate waarin de lonen in de privésector in ons land mogen stijgen- maar dat is dit jaar niet van toepassing. Het interprofessioneel akkoord voorziet immers geen extra marge voor 2013-2014.

In 2012 bedroeg de loonkostenhandicap nog 4,8 procent. Volgens de CRB zouden de lonen in de periode 2013-2014 met 3,5 procent stijgen, tegen een toename met 4,5 pct in de buurlanden.  

Vakbonden en werkgevers interpreteren het rapport traditioneel verschillend. Bij het ABVV wijst men erop dat de kloof nog meevalt -ver van de 16,5 pct die de werkgevers graag citeren- en bovendien geen rekening houdt met de miljarden aan loonsubsidies. Bij de werkgevers is men opgelucht dat de loonkloof afneemt, maar roept men tegelijk op om een tandje bij te steken. "Aan dit tempo duurt het nog acht jaar voor de ontsporing sinds 1996 is weggewerkt", aldus Unizo. Het VBO is nog pessimistischer. De werkgeversfederatie wijst erop dat de daling lager uitvalt dan de doelstelling van de regering. "De aanpassingen aan de index lijken niet het vooropgestelde effect op te leveren".