Meer klachten over discriminatie

Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen heeft vorig jaar 226 klachten ontvangen voor discriminatie op grond van geslacht, een stijging van 18 procent tegenover 2011. Iets meer dan één op de twee personen die een klacht indient of om informatie vraagt, is een vrouw. Dat staat te lezen in het activiteitenverslag dat het Instituut woensdag uitbracht.

"Deze voortdurende toename sinds de oprichting van het Instituut betekent niet noodzakelijk dat de ongelijkheden tussen vrouwen en mannen verergeren", legt Michel Pasteel, directeur van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen, uit. "Integendeel, uit de onderzoeken van het Instituut blijkt eerder dat de klachten slechts het topje van de ijsberg vormen. Een discriminatie wordt immers pas zichtbaar als het slachtoffer er melding van maakt. Maar over talrijke gevallen van gendergerelateerde discriminatie wordt gezwegen, omdat ze als 'normaal' of 'taboe' worden beschouwd," aldus Pasteel.

Eenendertig procent van de meldingen gaat over discriminatie in de werkomgeving van vrouwen wegens zwangerschap, bevalling of moederschap. Een derde van de vrouwen dient ook echt klacht in wegens zwangerschapsdiscriminatie. De klachten in het domein van cultuur en media zijn bijna verviervoudigd. Deze explosie van klachten kan volgens het Instituut verklaard worden door de bewustwording van de publieke opinie van de problematiek van het seksisme in de reclame en de media.