Geen eigen kamer voor gehandicapten

Veel personen met een handicap hebben geen eigen kamer in hun instelling. Uit inspecties blijkt dat de onaangepaste infrastructuur een pijnpunt blijft, zo schrijven De Standaard en Het Nieuwsblad. Het overheidsgeld voor nieuwbouw is al maanden op.

Uit een grote, onaangekondigde inspectieronde van de Vlaamse Zorginspectie bij 142 voorzieningen blijkt dat in bijna 20 procent van de voorzieningen voor volwassenen niet alle bewoners een individuele kamer hebben. In bijna 40 procent van de internaten hebben de kinderen geen eigen kamer.

"In de jaren tachtig was het nog geen mode dat iedereen zijn eigen kamer had", zegt Frank Cuyt, algemeen directeur van het Vlaams Welzijnsverbond. "De gebouwen waren er niet op voorzien. Veel voorzieningen dragen die erfenis nog mee. Bovendien doen de centra er, door de wachtlijsten, alles aan om iedereen een opvangplaats te geven. Ze zitten overvol en moeten dan inbinden op comfort."

In een twintigtal voorzieningen voldeed de infrastructuur ook om andere redenen niet, zoals te kleine kamers. "De gebouwen verouderen en het investeringsritme is te traag." In 2012 was de subsidiepot voor (nieuw)bouw al op in oktober. Dit jaar was het potje van 32 miljoen al in september op.

Volgens Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) komt er ten vroegste eind januari duidelijkheid over de nieuwe budgetten voor 2014. "Maar deze legislatuur werd er al meer geïnvesteerd in infrastructuur. We komen onze beloftes dus na."