VAB: "Rijopleiding moet nog strenger"

Een strengere en betere rijopleiding is volgens mobiliteitsorganisaties Touring en VAB een goede zaak. Toch vinden ze dat de overheid in de toekomst nog verder moet durven gaan. Maarten Matienko van VAB kijkt bijvoorbeeld naar onze buurlanden, waar er gewerkt wordt met een stapsgewijze opleiding. Daar worden de jongeren meermaals tussentijds geëvalueerd en wordt de opleiding op hun maat aangepast.