"We zijn aan een ramp ontsnapt"

De Bredense burgemeester Steve Vandenberghe liet net na 02.00 uur vrijdagochtend weten dat het gevaar voor de Sinterklaasstorm geweken was. Het provinciaal rampenplan werd twee uur later ook opgeheven. "We zijn aan een ramp ontsnapt, maar alles is onder controle", zegt de burgemeester.

Toch heeft het er even benauwd uitgezien. "We hebben een waterstand gemeten van 6,3 meter. Als je weet dat we overstromingen hebben aan 6,5 meter, dan kun je stellen dat we aan een ramp ontsnapt zijn.”

Gouverneur Decaluwé benadrukt dat het voorbereidende werk zijn nut bewezen heeft. "Er zijn nergens grote problemen geweest, en dat is vooral te danken aan het voorbereidend werk dat iedereen geleverd heeft. Op enkele plaatsen hebben de zandzakjes toch hun nut bewezen."

"We kunnen besluiten dat de werken die de Vlaamse overheid verricht heeft in het kader van haar Masterplan Kustveiligheid veel erger voorkomen hebben”, besloot de gouverneur.