Apotheken moeten de deuren sluiten

De apothekers in ons land krijgen het almaar moeilijker om te overleven. Er zijn nog maar vijfduizend apotheken in ons land. Het is al tientallen jaren geleden dat het er zo weinig waren. Vooral de zelfstandige apothekers in de steden hebben het moeilijk. Een aantal van hen kiest uiteindelijk voor een fusie. Dan komt er bijvoorbeeld één grote stadsapotheek, in plaats van drie verschillende.