Niveau Vlaams onderwijs achteruit

Het niveau van de Vlaamse leerlingen gaat achteruit. Dat blijkt uit een groot internationaal onderzoek van de OESO, dat om de drie jaar wordt afgenomen in 65 landen wereldwijd. Een half miljoen leerlingen van 15 jaar zijn getest. De Vlaamse jongeren scoren nog wel boven het gemiddelde op wiskunde, wetenschap en lezen, maar ze doen het slechter dan vroeger.

In heel België namen 10.000 jongeren deel aan de test. Het gaat om 15-jarige leerlingen van een 280-tal willekeurig gekozen scholen.

In de 34 landen die lid zijn van de OESO (de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) scoren jongeren gemiddeld 494 punten op de zogenaamde ‘PISA’-test voor wiskunde. Onze Vlaamse 15-jarigen scoren met 531 punten boven dat gemiddelde. De Franse Gemeenschap duikt met 493 punten onder het gemiddelde, in Duitstalig België lieten de jongeren een score van 511 punten optekenen.

Alle Belgische jongeren samen scoren 515 punten op de wiskundetest, dat cijfer ligt wel boven het gemiddelde, maar ligt 15 punten lager dan bij de vorige test in 2003. Het niveau van onze leerlingen gaat dus achteruit. Jaarlijks gingen er de voorbije negen jaar gemiddeld 1,6 punten af. En dat is volgens de onderzoekers een belangrijke daling.

Ook voor wat wetenschappen en lezen betreft, zijn er duidelijke verschillen tussen de drie gemeenschappen in ons land. De Vlaamse en Duitstalige jongeren scoren met respectievelijk 518 en 508 punten boven het OESO-gemiddelde van 501 punten, de Franstalige jongeren halen maar 487 punten.

De leesvaardigheid ligt in Vlaanderen met 518 punten boven het gemiddelde van 496 punten. De Franstalige en Duitstalige jongeren zitten respectievelijk met hun 497 en 499 punten maar nipt boven het gemiddelde.

De Aziatische jongeren zijn op alle studievlakken absolute koploper.