Politieke wereld wil af van gratie

De discussie over de gratie die de koning verleende, gaat ook over de vraag of dat gebruik wel nog van deze tijd is. Eigenlijk stamt het uit de oudheid, toen de Romeinse keizers nog beslisten over leven en dood door een simpel handgebaar. Dat gebruik heeft standgehouden doorheen de eeuwen en ook vandaag kunnen gevangenen nog gratie vragen door een brief naar de koning te schrijven. Alle Vlaamse partijen vinden nu dat het hervormd of zelfs afgeschaft moet worden.