Minder gedetineerden in gevangenis Vorst

Het aantal gedetineerden in de gevangenis van Vorst is gedaald, van 664 naar 600. Dat zegt de burgemeester van Vorst, Marc-Jean Ghyssels. De daling komt er na overleg tussen de burgemeester, de procureur des konings, de politiediensten, de vakbonden van de gevangenisbewakers en het gevangenisbestuur.

De overbevolking in de gevangenis van Vorst zorgt al langer voor discussies. Burgemeester Ghyssels eiste vorige week een stopzetting van de toestroom van nieuwe gedetineerden, anders dreigde hij de gevangenis te blokkeren. Er is in de gevangenis normaal gezien plaats voor 405 gedetineerden.

Ghyssels blijft wel kritisch voor de gevangenis. “De gevangenis van Vorst is één van de meest verouderde van het land en de omkadering één van de zwakste”, zegt hij. “Het spreekt vanzelf dat ik mij voortdurend en regelmatig zal vergewissen van de evolutie van het aantal gedetineerden in Vorst en dat ik elke nodige maatregel zal treffen om zo de waardigheid, de veiligheid en de leefbaarheid van iedereen te garanderen.”