Nooit meer klachten over politiegeweld

Er zijn nog nooit zoveel klachten geweest over agressie, slagen of verwondingen door de politie. Dat blijkt uit het jaarverslag van het Comité P, dat toezicht houdt op de politiediensten in ons land. De Tijd kon dat verslag inkijken. Het aantal klachtendossiers over politiegeweld is gestegen van 468 in 2010 naar 576 in 2012. Het gaat om meer dan een vijfde van alle klachten die het Comité P heeft ontvangen in 2012, namelijk 2.680.

Dat aantal ligt ongeveer even hoog als in het recordjaar 2011, toen ontving de toezichthouder 2.686 klachten. Maar de stijging van het aantal meldingen over politiegeweld is opvallend. De meeste klachten liepen binnen over de lokale korpsen Brussel/Elsene, Antwerpen en Gent.

Het Comité P ergert zich dat de interne maatregelen tegen politiemensen geheim blijven voor de toezichthouder. "Het Comité P heeft haast geen tuchtrechtelijke informatie gekregen over de dossiers waarin leden van de geïntegreerde politie vervolgd worden voor politiegeweld. We krijgen zelfs geen informatie terwijl de feiten strafrechtelijk bewezen zijn verklaard.”