Geen netvergoeding voor zonnepanelen

Gezinnen die zonnepanelen geïnstalleerd hebben, moeten toch geen netvergoeding betalen. Dat heeft het Brusselse hof van beroep beslist.

De energieregulator CREG had de netvergoeding eind 2012 ingevoerd maar PV-Vlaanderen, de federatie van zonnepaneleninstallateurs, was tegen die beslissing in beroep gegaan. Ze noemden de maatregel discriminerend.

De zonnepaneleninstallateurs en -eigenaars gingen wel akkoord met de invoering van het principe van een vergoeding voor het gebruik van het openbare distributienet, maar vonden het geëiste bedrag te hoog. De stroom uit zonnepanelen zou op die manier zwaarder belast worden dan stroom uit centrales die veel vervuilender zijn.

Het hof van beroep van Brussel is de eisers nu gevolgd en heeft beslist dat gezinnen die door hun zonnepanelen een nulverbruik hebben, geen netvergoeding moeten betalen.