“Wie uitkering krijgt, profiteert”

Ongeveer de helft van de Vlamingen is wantrouwig tegenover mensen die een uitkering ontvangen. Dat blijkt uit een onderzoek van Mark Elchardus (VUB) in opdracht van het Sociaal Ziekenfonds. Een groeiende groep Vlamingen heeft de indruk dat de sociale zekerheid misbruikt wordt en dat te veel mensen die het eigenlijk niet verdienen, steun krijgen.

Toch blijkt uit de studie dat de meerderheid van de Vlamingen geloven in de verzorgingsstaat. Ze menen dat de verzorgingsstaat vooral veel positieve gevolgen heeft zoals het voorkomen van ellende en armoede. Het systeem maakt het leven vrijer en aangenamer en geeft mensen meer kansen. 83 procent is zeer tevreden over de gezondheidszorg in België.

Voorts vindt bijna drie op de vier Vlamingen dat de klasseverschillen in onze samenleving kleiner moeten. Maar zegt de meerderheid, het moeten de sterkste schouders zijn die de zwaarste lasten dragen. De uitkeringen op peil moeten blijven, ook al vergt dit financiële offers van sommigen. Een kleine helft is bereid langer te werken om de sociale zekerheid te vrijwaren.