“Vrouwen mogen kardinaal worden"

Aartsbisschop André-Joseph Léonard deed een opvallende uitspraak in een interview met Le Soir Magazine. Hij vindt dat vrouwen kardinaal moeten kunnen worden. Het priesterambt in de katholieke kerk moet wel voorbehouden blijven aan mannen.

Léonard haalt voor dat onderscheid een theologische reden aan. "De kerk neemt de polariteit tussen man en vrouw ernstig. In het evangelie is Jezus de man die de mensheid huwt. Tegenover God is die mensheid dus vrouwelijk. De priesters spelen de rol van christelijke echtgenoot, een rol die een vrouw moeilijk kan vervullen."

Toch is Léonard voorstander van de aanwezigheid van vrouwen in de hoogste kringen van de katholieke kerk. "Er kunnen vrouwelijke prefecten zijn of nog beter, kardinalen. Hoewel momenteel alle kardinalen in theorie bisschoppen zijn, kunnen ook leken tot de rang van kardinaal worden verheven, waarom dan ook vrouwen niet?”