Uniefs willen pesters snel opsporen

De universiteiten van Antwerpen, Leuven en Gent voeren samen een grootschalig onderzoek naar cyberpesten. Ze willen het probleem volledig in kaart brengen. Daarom roepen ze slachtoffers op om pestberichten naar hen door te sturen.

Volgens recente onderzoeken wordt één op de tien jongeren gepest via sms of sociale media, zoals Facebook, Twitter en Ask.fm.