Te weinig cipiers voor nieuwe gevangenis

De opening van de nieuwe gevangenis in Beveren, loopt mogelijk vertraging op. Normaal komen in maart volgend de eerste gevangenen, maar er zijn nog steeds niet voldoende cipiers. Volgens De Standaard en Het Nieuwsblad wordt cipier een knelpuntberoep in Vlaanderen.

“Bij volle capaciteit heeft Beveren 220 cipiers nodig, terwijl er vandaag nog maar 170 zijn”, zegt vakbondssecretaris Gino Hoppe (ACOD). Er is nog wel tijd om andere cipiers te zoeken, maar het duurt minstens drie maanden om te ze op te leiden. Daardoor dreigt de opening van de gevangenis in gevaar te komen.

Ook elders dreigt een tekort aan cipiers. Nochtans hebben zich dit jaar al 19.000 kandidaten aangeboden bij Selor, de aanwervingsdienst van de federale overheid. “Maar daar zijn meer dan 12.000 Franstaligen bij, die voor de Nederlandstalige jobs niet in aanmerking komen.”

Laurent Sempot, de woordvoerder van het gevangeniswezen, verzekert dat ze er alles aan doen om de gevangenis van Beveren wel op tijd open te laten gaan.