Evenveel kindergeld voor zelfstandigen

Vanaf eind juni 2014 zullen kinderen van zelfstandigen evenveel kinderbijslag krijgen als kinderen van gewone werknemers. Dat heeft de ministerraad beslist. Als gevolg van de gelijkschakeling stijgt de toeslag voor het eerste kind van 84 naar 90 euro per maand.

In ons land krijgen in totaal 2,7 miljoen kinderen kinderbijslag. 208.000 van hen zijn kinderen van zelfstandigen.

De gelijkschakeling kost de regering 24 miljoen euro. Het systeem treedt in werking op 30 juni, net voor de bevoegdheid over de kinderbijslag wordt overgeheveld naar de gemeenschappen.