Controle op ons voedsel is te laks

Het federaal voedselagentschap merkt talrijke problemen met de hygiëne in voedingsbedrijven niet op. Ook de bestraffing van bedrijven die besmet voedsel verkopen, is te laks. Dat schrijven De Standaard en Het Nieuwsblad op basis van een Europees doorlichtingsrapport. De Europese inspecteurs zijn bij elf bedrijven nagegaan hoe het Belgische voedselagentschap voedingsproducenten controleert. De Europese inspecteurs stelden daarbij "talrijke tekortkomingen" vast die het FAVV niet zelf bij controles had opgemerkt.

Begin 2012 raakte bijvoorbeeld bekend dat 16 ton Belgisch melkpoeder uit de Russische winkels gehaald moest worden omdat het met salmonella besmet was. Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) meldde meteen dat "alle noodzakelijke maatregelen werden getroffen om een soortgelijk incident in de toekomst te vermijden".

Volgens de Europese inspecteurs wist het zuivelbedrijf door eigen analyses dat het melkpoeder besmet was, maar werd het poeder toch geëxporteerd. Het bedrijf meldde de problemen ook niet, zoals verplicht, aan het Voedselagentschap. Voor die inbreuk legde het FAVV een boete op van 1.250 euro. "Niet in verhouding", klinkt het in het inspectieverslag. Ook de boete van 1.500 euro, die hetzelfde bedrijf enkele maanden later kreeg voor een nieuwe inbreuk, vinden de Europese inspecteurs te laag.

Het FAVV vindt niet dat de doorlichting zijn werking in een slecht licht plaatst. "De opmerkingen betreffen individuele zaken. Ze kunnen niet veralgemeend worden."