Dewinter lacht met zieke De Wever

De Antwerpse gemeenteraadszitting is bijzonder tumultueus verlopen. De voltallige N-VA-fractie heeft de zitting verlaten na opmerkingen van Vlaams Belang over de gezondheidstoestand van burgemeester De Wever. Die werd onverwacht opgenomen in het ziekenhuis en liet zich vervangen door CD&V-schepen Marc Van Peel. Toen Vlaams Belangkopstuk Filip Dewinter daar ietwat lacherig over deed, pakten de aanwezige N-VA’ers hun spullen en keerden niet meer terug.

Na twee avonden van verhitte debatten rond de Antwerpse meerjarenplanning, stonden woensdagsavond nog enkele interpellaties van de oppositie op de agenda. Zo vroegen Groen en PVDA+ om een themacommissie rond het plan-MER van de Oosterweelverbinding, waarover Antwerpen binnenkort een advies moet formuleren. Schepen voor Mobiliteit Koen Kennis (N-VA) weigerde dat echter. Peter Mertens (PVDA+) beschuldigde het stadsbestuur er daarom van de kop in het zand te steken en het informeren van de bevolking op die manier aan actiegroepen over te laten.

Even later liep de zitting volledig uit de hand, toen gelegenheidsvoorzitter Van Peel Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) berispte voor een tweet over de afwezige De Wever en een opmerking van Filip Dewinter. Die zei: "Ik laat in het midden of De Wever strategisch ziek is of een zieke strateeg, maar het zal wel het laatste zijn". Daarop verliet de voltallige N-VA-fractie de zaal.

De laatste interpellatie, nota bene een van Dewinter zelf, over islamitische voorwerpen in het MAS, speelde zich af voor nagenoeg lege meerderheidsbanken.