Advocaten vragen vrijlating Wesphael

Waals parlementslid Bernard Wesphael is voor de Gentse kamer van inbeschuldigingstelling verschenen. Wesphael zit vast omdat hij verdacht wordt van de moord op zijn vrouw Véronique Pirotton. Hij zou haar vermoord hebben in een hotel in Oostende, maar Wesphael blijft alle schuld ontkennen. Zijn advocaten willen dat hij wordt vrijgelaten, omdat hij parlementair onschendbaar is.