“Laat jonge mensen meer verdienen”

Minister van werk Monica De Coninck vindt dat jonge mensen meer zouden moeten verdienen. De huidige steile salariscurve waarbij werknemers meer verdienen naarmate ze anciënniteit opbouwen, moet deels worden omgekeerd. Dat voorstel doet de minister in Le Soir en op Radio 1.

Jongeren die de arbeidsmarkt vandaag betreden, verdienen doorgaans heel wat minder dan hun oudere collega's. Naarmate ze anciënniteit opbouwen, gaat ook hun salaris de hoogte in. "Jonge mensen zouden beter wat meer verdienen omdat ze het geld beter kunnen gebruiken", zegt De Coninck. "Op latere leeftijd kan het salaris dan vlakker evolueren."

Volgens de minister biedt deze salarisevolutie twee grote voordelen. "Vooral jongeren hebben veel geld nodig, bijvoorbeeld om een huis te kopen of wanneer de kinderen komen. Bij een vlakkere salarisevolutie zouden oudere werknemers dan weer goedkoper worden voor de werkgevers. Hierdoor worden ze minder uit de arbeidsmarkt verdreven."

Een dergelijke omschakeling belooft evenwel allerminst goedkoop te worden. "Een tijdlang zouden we in 2 systemen moeten investeren, zowel in het nieuwe als in het oude. De huidige oudere werknemers kunnen we immers niet plots minder laten verdienen."

De Coninck hamert er ten slotte op dat werknemers over hun hele loopbaan heen nog steeds evenveel zouden verdienen.