"Wie niet werkt, krijgt geen leefloon"

De Antwerpse OCMW-voorzitter Liesbeth Homans (N-VA) wil mensen die een leefloon trekken, verplicht aan het werk zetten als tegenprestatie voor het geld dat ze van de staat ontvangen. Wie weigert, moet volgens Homans zijn uitkering verliezen. Dat schrijven Gazet van Antwerpen en Het Belang van Limburg.

Homans reageert hiermee op een nieuwe wet in Nederland. Nederlanders die een bijstandsuitkering krijgen, moeten vanaf midden 2014 een of meerdere dagen per week een tegenprestatie leveren, bijvoorbeeld het proper maken van de straten.

In Antwerpen worden leefloners nu al ingezet om klusjes op te knappen. "Maar we kunnen ze daar momenteel niet toe verplichten. Anders fluit de rechtbank ons terug", zegt Homans. "Met een intensieve begeleiding kunnen we mensen met een leefloon nochtans opleiden om knelpuntvacatures in te vullen." De Antwerpse OCMW-voorzitter vraagt aan de federale overheid om de wet aan te passen. "De federale regering moet die verplichting om te werken ook bij ons aan leefloners opleggen. Het werkt in Nederland, dus moet het ook bij ons kunnen."

Minister van Werk en voormalig Antwerps OCMW-voorzitter Monica De Coninck (sp.a) is het niet eens met Homans. “Je moet mensen geen tegenprestatie laten leveren enkel en alleen omdat ze geld krijgen van de staat. De tegenprestatie moet ook aansluiten bij de persoon aan wie je dat vraagt. Ik denk bijvoorbeeld aan universitairen die een leefloon krijgen omdat ze nog niet lang genoeg hebben gewerkt om een werkloosheidsuitkering te krijgen. Moeten die mensen dan de straten gaan schoonvegen? Ik vind van niet.”