Bouwsector schiet voorstel CDENV af

Op het congres in Lommel heeft CD&V heel wat voorstellen gelanceerd en die vallen niet allemaal in goede aarde. Zo is de bouwsector alles behalve tevreden over de accentverschuiving die de christendemocraten willen. CD&V wil op termijn de fiscale aftrek voor nieuwbouwwoningen verminderen en meer steun voorzien voor renovatie van oude huizen en voor energiezuinige woningen.