De Lijn wil eind november staken

Het gemeenschappelijk vakbondsfront bij De Lijn dient een stakingsaanzegging in. Vanaf 29 november zijn acties mogelijk, zo staat vrijdag in een pamflet. De Lijn zegt vrijdag dat ze zich houdt aan de cao zoals afgesproken.

Rekenfout

De vakbonden zijn boos omdat de directie zich volgens hen niet houdt aan de cao 2013-2014. Die voorzag in een provisie van de Vlaamse regering van 7,2 miljoen euro. De Vlaamse regering komt nu echter terug op dat bedrag. Volgens de vakbonden is dat omdat Vlaams minister van Financiën, Philippe Muyters, bij de opmaak in 2012 van de lange termijnbegroting een rekenfout zou hebben gemaakt. Daar is volgens het kabinet van Muyters niets van aan: "De Lijn heeft dit jaar al 1,285 miljoen van die 7,2 miljoen euro gekregen. Daardoor hebben ze nu dus geen recht meer op dat bedrag." Een streep door de rekening van De Lijn, die het dus met ruim 1 miljoen euro minder moet doen dan verwacht. De directie bracht de bonden daarom tijdens een paritair comité op de hoogte dat het bedrag voor sociale voordelen naar beneden gaat.

Sinterklaasgeschenk

"De bal ging eigenlijk aan het rollen tijdens een vergadering over de opmaak van de begroting van het sociaal fonds", zegt Rita Coeck, federaal secretaris van ACOD. Waar het geld in dat fonds naartoe gaat, wordt jaarlijks beslist. "Soms is dat een sinterklaasgeschenk, andere keren betere voorwaarden bij vakantie, er is ook al een pc-privéproject mee gebeurd", zegt Coeck. Bij de begrotingsbesprekingen voor volgend jaar bleek echter dat er geen geld meer was. "Het gemeenschappelijk front eist echter de volledige uitvoering van de cao, en dit in de geest waarin zij met de sociale partners werd afgesloten. Dit wil zeggen met beschikking over de volledige enveloppe van 7,2 miljoen euro, die doorslaggevend was voor de vakbonden bij het ondertekenen van de cao", stelt het vakbondsfront.

29 november

De Lijn heeft altijd gezegd dat de cao wordt uitgevoerd, op voorwaarde dat de provisie er is, zegt Tom Van de Vreken van De Lijn. De regering heeft de provisie nu aangepast. De vakbonden zitten volgende week nog rond de tafel met de directie. De aanzegging loopt af op donderdag 28 november "einde dienst". "Bijgevolg behouden wij ons het recht om vanaf 29 november 2013 de noodzakelijke syndicale acties te voeren en dit voor onbepaalde duur", aldus nog het vakbondsfront.