Monarchie kost ons 38,7 miljoen euro

Voor de eerste keer in de Belgische geschiedenis kan een totaalbedrag geplakt worden op wat de monarchie ons kost. Het gaat om een bedrag van 38,7 miljoen euro. Dat schrijft Knack.

Tot nu toe was de totale kostprijs van de Belgische monarchie een raadsel. De regering-Di Rupo maakte van het aftreden van koning Albert II gebruik om voor meer transparantie en controle te zorgen. Op basis van de ontwerpbegroting 2014 kon professor Herman Matthijs (VUB en UGent)voor het eerst de totale kosten becijferen.

Als je de civiele lijst, de dotaties en alle uitgaven door federale departementen die verband houden met de koninklijke familie samentelt, krijg je de totale kostprijs van onze monarchie. Voor 2014 bedraagt die 38.742.000 euro. Dat is meer dan de meeste experts tot nu toe hadden geschat.