Nieuw nummer zelfmoordlijn:1813

Tele-Onthaal en het Centrum ter Preventie van Zelfdoding zijn voortaan gratis te bereiken via het gratis noodnummer 1813. Dat heeft Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) bekendgemaakt. Het nieuwe noodnummer moet de drempel voor de burger verlagen.
Het initiatief kadert in het actieplan suïcidepreventie, waarmee de Vlaamse regering het aantal zelfdodingen in Vlaanderen tegen 2020 met twintig procent wil doen dalen tegenover het jaar 2000. Het aantal zelfdodingen in Vlaanderen ligt bij de hoogste in Europa. Mensen in suïcidale crisis kunnen voortaan de klok rond terecht op 1813.
Daarnaast komt er ook een digitaal platform, www.zelfmoord1813.be, dat alle hulpmiddelen en diensten rond de preventie van zelfdoding toegankelijk maakt. Om het actieplan te helpen uitvoeren, heeft de Vlaamse regering beslist het Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie (VLESP) te erkennen als partnerorganisatie.
Om het actieplan te helpen uitvoeren, heeft de Vlaamse regering beslist het Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie (VLESP) te erkennen als partnerorganisatie.