Antheunis int halve opstapvergoeding

Voormalig Vlaams parlementslid Filip Anthuenis (Open Vld) neemt de helft van zijn uittredingsvergoeding op. Dat meldt de liberale fractieleider Bart Tommelein dinsdag. Het Uitgebreid Bureau van het Vlaams parlement rekende uit dat Anthuenis, die op 1 oktober ontslag nam, recht had op 38 maanden uittredingsvergoeding. Niettemin besliste hij in overleg met Tommelein die vergoeding slechts voor de helft op te nemen.

346.000 euro

De burgemeester van Lokeren kwam in het oog van de storm terecht toen vorige maand bleek dat hij vrijwillig ontslag nam uit het Vlaams parlement, maar toch zijn vertrekvergoeding opeiste. Die kwam neer op 346.000 euro bruto. De verontwaardiging volgde op andere gevallenvan politici die kort daarvoor de nationale politiek vaarwel zegden voor een andere job, maar die, althans in eerste instantie, aanspraak wilden maken op hun vergoeding. Een en ander zorgde ervoor dat verschillende parlementen beslisten voortaan geen vergoeding meer uit te keren bij een vrijwillig ontslag.

Halvering

Het Uitgebreid Bureau van het Vlaams parlement boog zich dinsdag over Anthuenis' aanvraag over zijn uittredingsvergoeding. "Het Uitgebreid Bureau kwam tot de vaststelling dat de aanvraag van Filip Anthuenis volledig conform de geldende reglementering is. Om die reden keurde het Uitgebreid Bureau de aanvraag dan ook goed", stelt Open Vld-fractieleider Tommelein. "Evenwel kwam Filip, in overleg met mij, tot het besluit om zijn goedgekeurde uittredingsvergoeding slechts voor de helft op te nemen".

Anthuenis diende op basis van de geldende reglementering op 22 oktober een aanvraag in. "De diensten van het Vlaams Parlement hebben op basis van zijn anciënniteit van 219 maanden parlementair mandaat uitgerekend dat Filip Anthuenis aanspraak maakt op een uittredingsvergoeding van 38 maanden. Deze zou dan lopen van 1 oktober 2013 tot en met 30 november 2016", legt Tommelein uit. "Het is in het licht van deze berekeningen dat Filip beslist heeft om de periode waarin de uittredingsvergoeding wordt uitbetaald, te halveren, meer bepaald tot 19 maanden. Dit betekent concreet dat hij de uittredingsvergoeding zal opnemen tot en met 30 april 2015". Het gaat dus om 173.000 euro bruto, gespreid over 19 maanden.