Jonathan Jacob:geen valsheid in geschrifte

Een substituut van eerste aanleg in Antwerpen wordt niet vervolgd voor valsheid in geschrifte in de zaak Jonathan Jacob. De man overleed in 2010 in een politiecel in Mortsel, na tussenkomst van het Bijzondere Bijstandsteam (BBT) van de politie.

De substituut zou volgens de familie van het slachtoffer de opdracht gegeven hebben om er een dokter bij te halen die Jacob een kalmerend spuitje moest toedienen, zodat hij toch nog naar het psychiatrisch centrum Broeders Alexianen kon worden overgebracht. Daar werd Jacob al twee keer geweigerd omwille van zijn agressief gedrag. Om het spuitje te kunnen toedienen werd het BBT opgeroepen om hem te immobiliseren. Na die hardhandige tussenkomst is Jacob gestorven.

De vader van Jonathan Jacob diende later een klacht in tegen de substituut, omdat het document waarin volgens hem te lezen stond dat zij de dokter had opgevorderd, uit het dossier verdwenen was. Het zou vervangen zijn door een pv waarin de zaken anders geformuleerd stonden. Maar de substituut wordt nu dus niet vervolgd voor schriftvervalsing en verduistering.

Het hoofddossier, waarin de vroegere directeur en een psychiater van de Alexianen en één agent van het BBT terechtstaan, komt op 12 december voor de kamer van inbeschuldigingstelling.