Eén les op vijf in andere taal

Leerlingen in het middelbaar onderwijs kunnen binnenkort Frans, Engels of Duits ook buiten de taallessen spreken. De Vlaamse regering heeft een decreet goedgekeurd dat scholen toelaat om tot twintig procent van hun vakken in een andere taal dan het Nederlands te onderwijzen. Dat schijft Het Nieuwsblad.

“Ons onderwijs moet kinderen voorbereiden op de toekomst. En die toekomst is meertalig”, zegt Vlaams minister van Onderwijs Pascal Smet. Maar leerlingen mogen niet verplicht worden om het vak in een andere taal te leren, elk vak moet ook nog altijd in het Nederlands gegeven worden. Scholen mogen zelf kiezen of ze willen meestappen in het project.