Meer file in Brussel, Antwerpen en Luik

Antwerpen, Brussel en Luik zijn nog filegevoeliger dan vorig jaar. Dat blijkt uit de TomTom’s Traffic Index. Brussel is de negende filegevoelige stad van Europa, maar de files zijn vooral in Antwerpen toegenomen.

In Brussel duurt een gemiddelde rit in de ochtendspits 71 procent langer dan normaal, in de avondspits loopt dat op tot 92 procent. In Antwerpen is dat respectievelijk 62 en 79 procent, dat is 28 procent langer dan vorig jaar. De files op de snelwegen vallen beter mee dan op andere wegen.

“We zien een duidelijk patroon waaruit blijkt dat het aantal verstoppingen weer toeneemt nu verschillende economieën opkrabbelen uit de recessie”, zegt TomTom. “De traditionele methodes om met deze problemen om te gaan, zoals het aanleggen van nieuwe wegen, of het verbreden van reeds bestaande wegen, blijken niet langer effectief te zijn. De manier waarop men verkeersproblemen aanpakt, moet radicaal omgegooid worden.”