Artsen leggen extra gewrichtsband bloot

Twee chirurgen van de KU Leuven hebben een nieuwe gewrichtsband in de knie ontdekt. De dokters begrepen niet waarom sporters die aan de kruisbanden waren geopereerd, toch nog door hun knie zakten. Ze gingen op zoek in vakliteratuur en vonden een artikel uit 1879. Daarin beschreef een Franse chirurg een onbekende gewrichtsband in de knie. En die blijkt er dus ook te zitten.