Al 1130 fraudeurs het land uitgezet

Dit jaar zijn al 1130 EU-burgers het land uitgezet wegens een onredelijke kost voor onze sociale zekerheid. Dat blijkt uit een vraag van senator Guido De Padt (Open Vld) aan Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Maggie De Block (Open Vld). Zo lijkt er een stagnatie te komen in de stijgende trend van uitwijzingen van Europeanen in België.

Terwijl in 2010 amper 343 EU-burgers werden uitgewezen, steeg dat getal in 2011 tot 989 burgers en verdubbelde het aantal in 2012 met 1918 uitzettingen. Tot en met september 2013 werd er 1130 EU-onderdanen uitgewezen.

De Belgische en Europese wetgeving laten toe een EU-onderdaan het land uit te zetten wanneer hij misbruik maakt van het sociale bijstandsstelsel. Dat kan onder meer door onrechtmatig een leefloon aan te vragen of het land binnen te komen als schijnzelfstandige.

"Met dergelijke maatregelen kunnen we de beweging inzetten van een passieve naar een actieve migratie. Dat is absoluut noodzakelijk als we van migratie een positief verhaal willen maken in de toekomst. Op die manier kan migratie nog een bron van rijkdom worden", aldus De Padt.