NMBS: “We pakken het probleem aan”

De NMBS zegt dat er wel degelijk maatregelen zijn om de agressie op het spoor aan te pakken. De treinbegeleiders krijgen opleidingen om te leren hoe ze moeten omgaan met agressie, en sinds enkele jaren zijn er op moeilijke lijnen extra controles. Er wordt extra gecontroleerd op bepaalde lijnen, en waar problemen zijn, zetten ze ook meer veiligheidspersoneel in.