Vlamingen verdeeld over plannen N-VA

De plannen die N-VA deze week heeft bekendgemaakt verdelen de Vlamingen, maar echt scoren doet de partij er niet mee. Dat blijkt uit een exclusieve peiling van iVox in opdracht van VTM NIEUWS bij 1.001 Vlamingen.

De plannen van N-VA zijn in ieder geval ruim bekend bij de Vlamingen: 85 procent zegt ervan gehoord te hebben, en 69 procent van hen vindt dat ze er voldoende van hebben opgevangen om er ook een duidelijke mening over te hebben.

De plannen lijken een groot deel van de Vlamingen toch eerder schrik in te boezemen. 42 procent zegt zich erin te kunnen vinden, maar voor 52 procent is dat juist niet het geval. 48 procent vreest dat de plannen onbetaalbaar zijn, terwijl maar 27 procent gelooft in de betaalbaarheid. En 75 procent is ervan overtuigd dat de plannen de vorming van een volgende federale regering zullen bemoeilijken.

48 procent denkt dat de N-VA-plannen slecht nieuws betekenen voor henzelf en voor hun gezin, terwijl slechts 29 procent er op dat vlak wél heil in ziet.

Verdeeld over confederalisme

De Vlamingen blijken sterk verdeeld over het plan om van België een confederale staat te maken die de bevoegdheden bij de deelstaten legt. 46 procent is het daarmee eens en wil de Belgische structuur grondig herdenken, precies even veel Vlamingen (ook 46 procent) willen dat niet.

"Dat wil niet zeggen dat die 46 procent van de Vlamingen die verandering willen allemaal even ver willen gaan", nuanceert Hans Verhoeven van iVox. "Sommigen willen dat Vlaanderen en Wallonië wél nog vrij veel samen doen, voor een derde gaat het om een radicalere opdeling."

De plannen voor Brussel zijn dan weer onvoldoende uitgewerkt: 22 procent geeft de N-VA op dat vlak een voldoende, maar 59 vindt het te weinig uitgewerkt.

Geen premier meer?

Als het gaat over de rol van de premier, vindt dan weer 62 procent van de Vlamingen dat die moet blijven zoals die nu is.

De plannen hebben ook een effect op het vertrouwen dat de Vlamingen hebben in Bart De Wever. 46 procent zegt dat hun vertrouwen in De Wever is gedaald, bij 20 procent is het toegenomen en voor 33 procent is er niks veranderd in hun houding tegenover de N-VA-voorman.

Opmerkelijk is dat ook 16 procent van de N-VA-kiezers aangeeft dat hun vertrouwen in De Wever is gedaald. Als het gaat om het vertrouwen om de volgende minister-president te worden van Vlaanderen, haalt Kris Peeters het duidelijk van De Wever: Peeters haalt 56 procent tegen 25 procent voor De Wever.