Peiling N-VA: de volledige resultaten

De plannen van N-VA zijn ruim bekend bij de Vlamingen: 85 procent zegt ervan gehoord te hebben, en 69 procent van hen vindt dat ze er voldoende van hebben opgevangen om er ook een duidelijke mening over te hebben.

De plannen lijken een groot deel van de Vlamingen toch eerder schrik in te boezemen. 42 procent zegt zich erin  te kunnen vinden, maar voor 52 procent is dat juist niet het geval. 

48 procent denkt dat de N-VA-plannen slecht nieuws betekenen voor henzelf en voor hun gezin, terwijl slechts 29 procent er op dat vlak wél heil in ziet.

De plannen hebben ook een effect op het vertrouwen dat de Vlamingen hebben in Bart De Wever. 46 procent zegt dat hun vertrouwen in De Wever is gedaald, bij 20 procent is  het toegenomen en voor 33 procent is er niks veranderd in hun houding tegenover de N-VA-voorman. Opmerkelijk is dat ook 16 procent van de N-VA-kiezers aangeeft dat hun vertrouwen in De Wever is gedaald.

De plannen voor Brussel zijn dan weer onvoldoende uitgewerkt:  22  procent geeft de N-VA op dat vlak een voldoende, maar  59 vindt het te weinig uitgewerkt. 

 

Als het gaat om het vertrouwen om de volgende minister-president te worden van Vlaanderen, haalt Kris Peeters het duidelijk van De Wever: Peeters haalt 56 procent tegen 25 procent voor De Wever.