VDAB biedt hulp aan wie schoolmoe is

"Laat de VDAB de scholen helpen met jongeren die schoolmoe zijn. Zij kan voor een gerichte beroepsopleiding zorgen, eventueel een stage, en hen zo op de arbeidsmarkt krijgen." Dat stelt VDAB-topman Fons Leroy voor in Het Nieuwsblad en De Standaard.

Leroy maakt zich zorgen over de vele schoolverlaters zonder diploma. Eén op de acht jongeren verlaat het middelbaar onderwijs zonder diploma. Volgens Leroy gaat het vaak om jongeren die al op zestien jaar schoolmoe zijn. "Zij komen in een watervalsysteem terecht waarbij ze naar het technisch en dan het beroepsonderwijs gaan, beginnen te spijbelen, haken af en komen zonder kwalificatie op de arbeidsmarkt terecht. Wij moeten dat probleem achteraf remediëren, maar ik zou graag hebben dat de scholen tijdig aan de VDAB zeggen: deze jongeren dreigen af te haken, probeer ze met uw instrumenten op de arbeidsmarkt te krijgen, geef ze een individuele beroepsopleiding, werk aan hun attitudes, hun taalniveau... De nauwe samenwerking tussen de scholen en de VDAB is belangrijk", zegt Leroy.