Nergens werken zo weinig allochtonen

Nergens in Europa werken er zo weinig allochtonen als in België. Dat blijkt uit cijfers van het Europese bureau voor statistiek Eurostaat, waarover de Corelio-kranten schrijven. Volgens professor personeel en organisatie Koen Van Laer (UHasselt) wijzen de cijfers vooral op een blijvende discriminatie van allochtonen.

Van de burgers die buiten de Europese Unie zijn geboren, waren er vorig jaar 62 procent aan het werk. Dat is een pak minder dan de algemene bevolking, waarvan 73 procent werkt.

“Voor een deel zijn de slechte cijfers te wijten aan het profiel van onze migranten”, zegt professor Van Laer. “Velen kwamen naar heir om in de industrie te werken, maar net die sector verdwijnt. Daarnaast worden allochtonen ook benadeeld, wat voor hen een echte drempel is om aan de slag te geraken.”