Geïntegreerd, maar toch gediscrimineerd

Allochtonen van Turkse en Marokkaanse origine die in België geboren zijn, voelen zich vaak oneerlijk behandeld vanwege hun afkomst. De geïntegreerde allochtonen worden het vaakst gediscrimineerd. Dat schrijft De Standaard op basis van een onderzoek van de KU Leuven bij meer dan 670 Antwerpenaren tussen 18 en 35 jaar met Turkse en Marokkaanse roots.

Bij deze jongeren, van de tweede generatie, werd gepeild naar wat ze zelf hebben meegemaakt. Het vaakst voelen ze zich gediscrimineerd op het openbaar vervoer: 64% van wie Marokkaanse roots heeft, zegt er geconfronteerd te worden met discriminatie. Daarnaast krijgen de jongeren te maken met discriminatie op school, op het werk en bij sollicitaties.