Hoe legt panne in 1 cabine heel land lam?

Door problemen in een stroomcabine waren er in heel het land stroomstoringen. Volgens netbeheerder Elia heeft dat te maken met de structuur van het hoogspanningsnet. Dat is namelijk heel wijdvertakt. Als er op een plaats even een onderbreking is, gaat dat schoksgewijs door naar alle andere takken. Toch heeft dat ook voordelen, want problemen zijn zo veel sneller op te lossen en het net valt nooit volledig uit.