Privacy-politie moet inbreuken opsporen

De Privacy-commissie start binnenkort een team op dat actief moet zoeken naar inbreuken op onze privacy. Dat meldt De Standaard. Het team komt er naar aanleiding van het datalek bij de NMBS en de hacking van Belgacom.

“Concreet willen we actief op zoek gaan naar bedrijven of organisaties die persoonlijke data verwerken, maar daarbij hun boekje te buiten gaan, bijvoorbeeld door gegevens ongeoorloofd te verkopen. “Vandaag is zo’n controle zo goed als onbestaande”, zegt de voorzitter van de commissie Willem Debeuckelaere.

De inspectiedienst zal zich richten op verzekeringsmaatschappijen, ziekenhuizen en andere organisaties die over gevoelige en voor adverteerders interessante klanteninformatie beschikken. De commissie wil ook zelf sancties kunnen opleggen. Daarvoor is een Europese richtlijn op komst die de lidstaten verplicht om hun privacy-commissies meer mogelijkheden te geven.