Meer mensen kunnen huur niet betalen

Steeds meer huurders dreigen door de vrederechter uit hun huis te worden gezet, omdat ze de huur niet tijdig betalen. In 2012 waren dat 13.571 huurders, dat zijn er 800 meer dan in 2011, een stijging van zes procent. Dat schrijft De Standaard.

De cijfers komen van de OCMW’s, zij hebben een goed zicht op de problematiek, omdat de vrederechter verplicht is om hen in te lichten.

De OCMW’s kunnen dan nog helpen zoeken naar een oplossing, maar vaak is het conflict tussen huurder en verhuurder dan al te hoog opgelopen.

“De huurprijzen zijn niet bepaald te hoog, maar de hap van het inkomen die naar de huur moet gaan is te groot”, zegt de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG).

De VVSG roept ook alle verhuurders op de private markt op om vanaf volgend jaar in het huurgarantiefonds te stappen. Tegen 75 euro per huurcontract zijn ze tijdelijk beschermd tegen wanbetaling en krijgen ze maximaal 2700 euro uit het fonds. “Dat bedrag kunnen ze niet meer van de huurder vragen.”