Ongerustheid over 'piratenkoninglist'

De Franstalige journalistenvereniging Association des journalistes professionnels (AJP) is ongerust over de list die de federale politie aanwendde om de zogenaamde piratenkoning en zijn kompaan te arresteren. De twee Somaliërs worden ervan verdacht het Belgische schip de Pompeï gekaapt te hebben in 2009.

De Belgische federale politie lokte de twee mannen met een list naar België. Ze maakten hen wijs dat ze in België zouden kunnen meespelen in een filmproject over het piratenleven.

Deze list verontrust de Franstalige journalisten. “Wanneer politieagenten de rol van pseudojournalist aannemen, kan dit het beroep van journalist ernstig in gevaar brengen”, luidt het.